Pieczątki

Duża „podpisówka”. Dla tekstów 2-3 wierszowych.

1-2 długie wiersze

 Dla tekstów 3-4 wierszowych.

Tylko data o wysokości 4 mm, bez płytki. 

3-4 wiersze, wysokość daty 4 mm

2-3 wiersze, wysokość daty 4 mm

4-5 wierszy, wysokość daty 4 mm

6-7 wierszy, wysokość daty 4 mm

7-8 wierszy, wysokość daty 4 mm

Pieczątka o dużej powierzchni

Pieczątka o bardzo dużej powierzchni

Poduszka mała
(plastikowa)
85×50 mm

Poduszka średnia
(plastikowa)
110×70 mm

Poduszka duża
(plastikowa)
155×85 mm

Poduszka duża (plastikowa)
85×155 mm